Toewijzing

Veel gestelde vragen

Kan ik na de inschrijving mijn keuzes nog wijzigen?

De huisvestingsmaatschappij schrijft elke twee jaar haar kandidaten aan om na te gaan of de kandidaten nog geïnteresseerd zijn, of alle kandidaten nog voldoen aan de voorwaarden en of hun situatie nog dezelfde is als bij de inschrijving.

Dit schrijven heet de ‘actualisatie’.  U kan uw keuzes wijzigen op:
1. Dit actualisatiemoment dat om de twee jaar plaatsvindt
2. Door een aanpassingsformulier bij ons op kantoor in te vullen.

 

Hoe lang blijft mijn inschrijving geldig?

 

Om de twee jaar wordt de wachtlijst nagezien. Iedere kandidaat-huurder krijgt dan van de huisvestingsmaatschappij een brief en wordt gevraagd om een aantal gegevens opnieuw te bezorgen. Het is belangrijk dat u deze brief beantwoordt. Kandidaat-huurders die niet tijdig reageren, worden van de wachtlijst geschrapt.
Wanneer u geschrapt wordt, kan u zich opnieuw kandidaat stellen. Wie niet tijdig reageert op deze vraag of niet meer voldoet aan de voorwaarden, wordt geschrapt.

 

Wat moet ik doen als mijn adres of mijn gezinssamenstelling verandert?

Een kandidaat-huurder moet elke verandering (adres, gezinssamenstelling) binnen één maand doorgeven aan de huisvestingsmaatschappij.

 

Hoe gebeurt de toewijzing van een sociale huurwoning?

Bij het toewijzen (toekennen) van een sociale woning wordt rekening gehouden met een aantal regels. Deze regels worden toegepast in de volgorde zoals hieronder beschreven:


1. de rationele bezetting: u krijgt slechts een woning toegewezen die overeenkomt met de grootte van uw gezin;
2. optionele voorrangsregels: bewoners van de gemeente of van het werkgebied krijgen soms voorrang;
3. gemeentelijke toewijzingsreglementen;
4. datum van inschrijving of keuze.

 

kan de huisvestingsmaatschappij mij schrappen van de wachtlijst?

Uw inschrijving als kandidaat-huurder wordt in de volgende gevallen geschrapt:
1. als u een sociale woning, die u werd aangeboden, hebt aanvaard;
2. als bij het aanbod van een sociale woning blijkt dat u niet meer voldoet aan de toelatingsvoorwaarden;
3. als u onjuiste of onvolledige verklaringen of gegevens te kwader trouw hebt afgelegd;
4. als u dit zelf vraagt;
5. wanneer u tweemaal ongegrond weigert of niet reageert op een toewijzingsbrief van de huisvestingsmaatschappij waarin zij u een woning aanbiedt die beantwoordt aan uw keuze qua ligging, type en maximale huurprijs.
6. Elke kandidaat-huurder ontvangt om de 2 jaar een brief om na te gaan of de interesse nog bestaat, of de kandidaat-huurder nog voldoet aan de voorwaarden en of de gezinssituatie nog dezelfde is als bij de inschrijving. Dit heet de ‘actualisatie’. Uw kandidatuur wordt geschrapt:


* als u op dit moment niet meer voldoet aan de inkomensvoorwaarde;
* als u niet of niet tijdig reageert op de brief en op de herinneringsbrief die u in hiervoor werden toegestuurd. U krijgt minimaal een maand de tijd om te reageren op deze brief en minimaal 15 kalenderdagen de tijd om te reageren op de herinneringsbrief.

 

Mag ik een woningaanbod van de huisvestingsmaatschappij weigeren?

Bij uw inschrijving geeft u uw voorkeur door qua ligging, woningtype en maximale huurprijs.
Indien u een toegewezen woning niet wenst te huren, mag u één keer de woning ongegrond weigeren. U blijft kandidaat op de wachtlijst.  Na een tweede weigering, dienen we u te schrappen als kandidaat-huurder.