De sociale huisvestingsmaatschappij Goedkope Woning werd in 1923 opgericht. Zij beheert op vandaag een patrimonium van 1500 huurwoningen, verspreid over verschillende woonwijken en flatgebouwen in Kortrijk. Bij het aantreden van directeur Ilse Piers in 2006 werd een grondige evaluatie gemaakt van de eigen organisatie en haar patrimonium. Aansluitend werd een nieuwe aanpak naar voor geschoven, gebaseerd op de volgende principes: Goedkope Woning hecht een groot belang aan een goede verstandhouding met haar bewoners en aan een correcte verhouding tussen huurder en verhuurder. Wederzijds respect en vertrouwen, een directe onderlinge communicatie, veelvuldige verspreiding van relevante en duidelijke informatie en regelmatig onderling overleg in bewonersbijeenkomsten staan voortaan hoog in het vaandel. Het patrimonium werd in het verleden verwaarloosd. Een belangrijk deel van de woningen is er nog steeds slecht aan toe. 

Veelvuldige gebreken vormen de aanleiding voor uiteenlopende klachten. Goedkope Woning is zich hiervan bewust en doet sinds 2008 een omvangrijke investering om in korte tijd de opwaardering van het ganse patrimonium te bewerkstelligen. Wij stellen ons niet tevreden met wat oplapwerk, maar leggen ten volle de nadruk op duurzaamheid, energiezuinigheid, gezondheid en sociale leefbaarheid. We hebben bij de opwaardering ook veel aandacht voor de vergrijzing, de algemene gezinsverdunning en de nieuwe multiculturele realiteit in onze wijken. We investeren volop in de toekomst en zetten daarvoor alle middelen in die we ter beschikking hebben.

Goedkope Woning gaat voor voorbeeldig bestuur. De beperkte groep goed opgeleide medewerkers beschikt over een aangename kantoorruimte waarin ze ook de huurders kunnen ontvangen. We leggen de nadruk op efficiëntie en complementariteit. We gaan voor een consequente toepassing van de regelgeving en doen er alles aan om iedereen op een gelijkwaardige manier te behandelen en verspilling te vermijden.   Om de hoge kwaliteit in de vele simultaan lopende projecten te waarborgen werken we samen met externe experten die onze visie ten volle delen en ondersteunen. Een betrokken en gemotiveerde raad van bestuur biedt een voldoende breed draagvlak om de doelstellingen waar te maken.