Nieuw Kortrijk

Situering

 

Goedkope Woning bouwde in de jaren ’50 in deze nieuwe wijk ‘Nieuw Kortrijk’ 247 huizen, in de volksmond ‘stadshuizen’ genoemd. Het stedenbouwkundig model verwijst naar het tuinwijkconcept, maar dan zonder de typische collectieve voorzieningen en groene buitenruimten. Opvallend zijn de ruime straatprofielen en de op de auto gerichte betonverharding. De meeste straten hadden aanvankelijk een continue boombeplanting, die echter niet overeen kwam met de gegeven straatnamen.

Van de oorspronkelijke 247 huizen zijn er 178 in het bezit gebleven van Goedkope Woning. In de voorbije decennia werden 69 woningen verkocht, willekeurig verspreid over de wijk.

Opwaardering wijk

 

ABSCIS ARCHITECTEN en Sileghem & partners werden aangesteld voor de opwaardering van deze wijk.  Ze maakten een masterplan op voor de wijk.  Het masterplan is een visie voor de toekomst op de woonwijk van Nieuw-Kortrijk, waarbij nieuwe ontwikkelingen worden gestimuleerd en gestuurd.  Het wordt een duurzame wijk met een aangepast woonaanbod.  De woningen zijn bijna-energie-neutraal (BEN), door een betere oriëntatie van de woningen, door het groeperen van woningen en door optimale technische installaties.

Er wordt een “blauw-groen netwerk” voorzien dat niet alleen een functionele rol maar ook een sociaal-maatschappelijke en ecologische rol speelt.  Wadi’s zorgen voor een verantwoord omgaan met hemelwater (infiltratie, buffering) en verhogen de attractiviteit en belevingswaarde van de omgeving. Speelruimte, verblijfsgroen, collectieve tuinen (co-gardening), boomgaarden, zorgen voor een divers ruimtelijk beeld en een aangename ambiance in de wijk.

De straten zullen aansluitend worden vernieuwd waarbij doorgaand verkeer beperkt zal worden en de buurt toegankelijker wordt voor voetgangers en fietsers.


Gefaseerde aanpak


De opwaardering gebeurt gefaseerd.  Zo kunnen we dit op een vlotte manier doen, en kunnen we voldoende rekening houden met de tijdelijke verhuis van de bewoners.

We starten met de bouw van een eerste fase van dit project in het najaar van 2017.  Na afloop hiervan (dus wellicht ten vroegste eind 2019) voorzien we te starten met een volgende fase.

Na het slopen van 88 woningen plannen we in deze eerste fase de nieuwbouw van 4 meergezinswoongebouwen (goed voor 77 woongelegenheden), 6 ééngezinswoningen en de renovatie van 22 bestaande woningen.